Názov vašej web stránky

www..bmp.sk

Slovník pojmov


Administračné rozhranie - iný názov pre webové rozhranie CMS systému pre správu webovej stránky. Vstup býva zabezpečený menom a heslom. Ukážka vstupu do systému Simply WEB EASY.

CMS systém - systém umožňujúci správu obsahu webovej stránky. O možnostiach CMS sytému Simply WEB EASY. Wikipédia o CMS.

Doména - názov (adresa) web stránky zadávaný do prehiadača (www.nieco.sk).
Domény delíme na úrovne. Doména prvej úrovne charakterizuje oblasť. Každý štát ma pridelenú doménu prvej úrovne( Slovensko sk, Česká republika cz, Poľsko pl ...). Táto doména sa nedá kúpiť. (Teoreticky sa kúpiť dá, je to len otázka peňazí, stykov a umu). Doména druhej úrovne patrí do množiny domény prvej úrovne. Táto sa dá kúpiť (zvyčajne na rok, s predplatným právom na ďaľší rok). Doménou druhej úrovne je aj bmp.sk. Doména tretej a ďaľšej úrovne je podmnožinou vyššej úrovne.
Služba Simply WEB EASY ponúka doménu tretej úrovne t.j. www.nieco.bmp.sk. Wikipédia o doméne

Redakčný systém - viď CMS systém.Wikipédia o redakčnom systéme.

SEO optimalizácia - súbor metód slúžiacich pre lepšie zviditeľnenie web stránky vo vyhľadávačoch. Pre predaj služieb, alebo produktov pomocou web stránok je dôležité aby vaša web stránka bola nájditeľná vo vyhľadávačoch pre kľúčové slová reprezentujúce vaše služby, alebo výrobky.

Ukážka SEO optimalizácie stránok www.bmp.sk s kľúčovým slovom "vytvoriť web stránku"google výsledky

Sémantický kód - znamená správne používanie html tagov v zdrojovom kóde web stránky. Pokiaľ si chcete zobraziť zdrojový kód stránky kliknite pravým tlačidlom myši a následne na Zobraziť zdrojový kód. Wikipédia o sémantike vo všeobecnosti.

Validita - zdrojový kód zodpovedá štandardom World Wide Web Consortium(W3c). Ukážka validity.

Webhosting - služba poskytujúca priestor na serveri slúžiaci pre umiestnenie a stálu dostupnoť vašej web stránky. Spoločností ponúkajúcich webhosting je veľa v rôznych cenových reláciach a kvalite. U nás webhosting tvorí súčasť ponúkaných služieb. Wikipedia o webhostingu.

Webové rozhranie - Prístup k emailom je možný pomocou programov(BAT,Outlook Expres ), alebo webového rozhrania. Známe najmä z free emailových služieb zoznam.sk, atlas.sk . Veľkou výhodou je, že k emailom môžeme pristúpiť z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet. Ukážka vstupu do emailovej schránky Simply WEB EASY.

WYSIWYG editor - čo vidíš to dostaneš. Obľúbená pomôcka na písanie textov pre web stránky v CMS systéme. Písanie sa podobá písaniu textu vo worde. Wipikédia o wysiwyg.