Názov vašej web stránky

www..bmp.sk

Kontakt


Telefón, email

Mobil: 0905 833 464

Email: bmp@bmp.sk

Poštová adresa

BMP
Peter Pukač
Malinovského 1108/11
977 01 Brezno

Bankové spojenie

ČSOB: 4000068900/7500